Wat doen wij

Wij werken aan de 'optimale buitenruimte'!

Bij C2 Engineers werken we met passie aan de 'optimale buitenruimte'. Deze 'optimale buitenruimte' is uniek voor elke plek. We benutten de lokale omstandigheden zoveel mogelijk en zorgen voor een vanzelfsprekende inpassing van de gevraagde ontwikkeling.

Dit doen we vanaf het eerste initiatief van ontwikkeling tot ver na realisatie in de fase van beheer en onderhoud. Belangrijke producten die wij maken zijn vormgevende ontwerpen, technische tekeningen, detailleringen, werkomschrijvingen en contracten. Tevens verzorgen we de realisatie en maken beheer- en monitoringsplannen. 

Voor elk onderdeel in het proces hebben wij in onze organisatie een team klaar staan en is een nauwe samenwerking georganiseerd tussen de teams. In de teams zorgen we voor borging van onze kernwaarden: praktisch, no-nonsense en met verantwoordelijkheid voor onze diensten en producten.

Ons werkgebied is Nederland en in een enkel geval gaan wij daar ook buiten. We werken aan ontwikkelingen van infrastructurele voorzieningen, in stad en land, in bos,- natuur- en recreatiegebieden.

Contact opnemen

Onze infrastructuur is bepalend voor leefbaarheid, bereikbaarheid en economie. Een complex en veelomvattend bovengronds- en ondergronds netwerk dat wordt beïnvloed door wetten, regels, menselijke behoeften en verwachtingen. Het belangrijkste onderwerp binnen infrastructuur is verplaatsing. De werkzaamheden van C2 Engineers bestaan dan ook uit inpassing en beheren van tal van vaak lijnvormige elementen waarbij omvang en volume maatwerk is.

Lees meer

Stedelijke inrichting is bij uitstek een samenspel van veel partijen. Wat is nodig voor de huidige én toekomstige gebruikers en hoe kunnen wij het maken, financieren en uitvoeren? Elke ontwikkeling in de stedelijk omgeving kent zijn eigen opdrachtgever en elke opdrachtgever heeft in ieder geval te maken met een flink aantal stakeholders. Samen bepalen wij de stedelijke inrichting! De ervaring leert dat bij veel projecten te laat onderkend wordt welke invloed derden op de buitenruimte kunnen uitoefenen en hoeveel impact dit heeft op de inrichting en dus ook op de planning en kosten van een project.

Lees meer

Het landelijk gebied vandaag de dag betekent meer aandacht voor de natuur. Natuur is essentieel voor plant en dier, maar ook voor de economie en ons welzijn.
Grote, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan, geven een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna. Voor duurzame natuurontwikkeling is het een voorwaarde dat natuur en economie zich in harmonie ontwikkelen. Hoe meer functionaliteiten een natuurgebied in zich heeft, des te groter wordt haar toegevoegde waarde voor de maatschappij.

Lees meer

Net als in het landelijke gebied is in de bosgebieden van tegenwoordig vooral veel aandacht voor de natuur. In de regel betekent dit dat er gestreefd wordt naar meer diversiteit of bescherming van bepaalde soorten.

Om bosgebieden duurzaam natuurgericht te kunnen beheren wordt veelal aansluiting gezocht bij recreatief medegebruik. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten en zijn er financiële middelen voor verdere ontwikkelingen beschikbaar.

Lees meer

Nieuws

Stikstofregels

Ede, 5 juni 2023. Adviseur Krijn Prins heeft naast zijn werkzaamheden aan infiltratieberekeningen voor onze adviezen op het gebied van water opslaan e..

Lees meer
Regen- en watertuinen

Het klimaat wordt steeds extremer en de vraag naar klimaat adaptieve oplossingen voor overtollig regenwater (en daarop volgende periodes van droogte) ..

Lees meer