Stedelijke inrichting

Stedelijke inrichting is bij uitstek een samenspel van veel partijen. Wat is nodig voor de huidige én toekomstige gebruikers en hoe kunnen wij het maken, financieren en uitvoeren? Elke ontwikkeling in de stedelijk omgeving kent zijn eigen opdrachtgever en elke opdrachtgever heeft in ieder geval te maken met een flink aantal stakeholders.  Samen bepalen wij de stedelijke inrichting! De ervaring leert dat bij veel projecten te laat onderkend wordt welke invloed derden op de buitenruimte kunnen uitoefenen en hoeveel impact dit heeft op de inrichting en dus ook op de planning en de kosten van een project.

C2 Engineers ondersteunt daarbij in alle facetten van het plan. Wij kunnen u vanaf het beginstadium van het project adviseren over de exploitatie en de verwachte processen, tot en met de uitvoering en de begeleiding daarvan. Met expertise en ervaring in integrale disciplines zoals verkeer, water, infrastructuur, groen en milieu en ook met praktische kennis op het gebied van financiën, juridische zaken en procesmanagement visualiseren en verwoorden wij uw plan.