Voor de gemeente Bunnik heeft Cicom & Copier een UAV-gc contract opgesteld voor de verbetering van de bereikbaarheid van fort bij Vechten voor touring cars.

Bunnik, 9 juli 2019. Naast de contractvorming verzorgt Cicom & Copier ook het contractmanagement voor dit project. Het project wordt gefinancierd door de de Provincie Utrecht.
Het werk omvat het verbreden van de bestaande verharding, het aanleggen van een bussluis incl. verlichting en bebording en het aanpassen van een verkeersdrempel.
Mouwrik Waardenburg heeft het contract aangenomen en levert het werk nog voor de bouwvak op.