plateausbarneveld

Barneveld, december 2020.

In heel veel gemeenten moeten er nog altijd aanpassingen worden gedaan aan de uitstraling en herkenbaarheid van de 30 - 60 km zones overeenkomstig 'Duurzaam Veilig'.

'Duurzaam veilig' (introductie in 1995) is er op gericht het aantal verkeersslachtoffers te beperken. Duurzaam Veilig heeft destijds hoog ingezet op uniformiteit zodat een weggebruiker vanuit (onbewuste) herkenbaarheid kan herleiden in wat voor een 'verkeersgebied' men zich bevindt. Hij/zij zal dan haar rijgedrag automatisch afstemmen. Inmiddels is een groot deel van het wegennet aangepast op 'Duurzaam Veilig' en blijken de aanpassingen in de meeste gevallen goed te werken. 

Barneveld

De gemeente Barneveld gaf C & C de opdracht om diverse schetsontwerpen voor plateaudrempels in een 30 km- zone om te zetten naar een definitief, maakbaar ontwerp. Hiervoor hebben wij zowel een opbreektekening als een aanlegtekening gemaakt. Er is gekozen voor het gebruik van prefab drempelelementen en een terugkerend plateau van gekleurde betonstraatstenen.  Deze oplossing past het best bij de overige inrichting van deze straten en past ook in de herkenbaarheid/herleidbaarheid zoals deze wordt na gestreefd volgens 'Duurzaam Veilig'. 

C & C heeft in de afgelopen decennia op talrijke locaties gewerkt aan een duurzaam veilige inrichting. Herkenbaarheid en herleidbaarheid conflicteert soms met het behouden van een 'gebiedseigen karakter'. Het gaat er dan om de goede dingen te behouden en duurzaam veilig in te passen op een manier zodat het kan. Worstelt u ook nog met een duurzaam veilige inrichting?  Neem dan gerust contact op : 06-234 78 203