a9baho1579534727

Badhoevedorp, 21 januari 2020. Ten behoeve van de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht, wordten van alle panden de bouwkundige staat in kaart gebracht, welke liggen binnen de invloedssfeer van de uitvoering van deze verbreding de bouwkundige staat in kaart gebracht. Van deze panden wordt vooraf en direct na afloop van de verbreding een bouwkundige opname gemaakt.

In opdracht van Rijkswaterstaat verzorgen de beide ingenieursbureaus Boorsma en Cicom & Copier in samenwerking met de Hanselman Groep, de bouwkundige opnamen van de meer dan 2200 omliggende objecten langs dit tracé.

De opnames zijn inmiddels gestart en dienen eind mei 2020 opgeleverd te worden.