huizen-407x322

Oudewater, 4 maart 2019. Circa 20 woningen hebben in 2018 tot twee keer toe enorme wateroverlast ondervonden. Het riool zat overvol en het regenwater stond in sommige woningen tot wel 20 cm hoogte. De gemeente Oudewater kwam op voor de problemen van de bewoners en vroeg aan Cicom & Copier om oplossingen. Ewart Jansen, adviseur water en riolering, heeft in samenwerking met de gemeentelijk rioolbeheerder en het waterschap zowel een oplossing voor de korte termijn als ook voor de langere termijn bedacht. Rond de kerst zijn de tijdelijke maatregelen uitgevoerd in de vorm van het verlagen van overstortdrempels en toepassen van drijvende kleppen tegen instromend oppervlaktewater het verlagen van de overstortdrempels. Nu werkt Ewart samen met vormgever Reinier Gerritsen aan een nieuwe ondergrondse en bovengrondse inrichting. 

Er zal een gescheiden stelsel worden aangelegd. Circa 2 hectare verhard oppervlakte zal straks via een nieuw regenwaterstelsel direct naar de grote gracht worden geleid.  Uiteraard moet dit water in de straat worden opgevangen.  Samen met Reinier Gerritsen heeft Ewart bepaald hoe dit het beste kan. Andere problemen die in dit gebied spelen zijn parkeergelegenheid/fout parkeren, overlast van vrachtverkeer in de vorm van geluid en trillingen, snelheid van het verkeer,  toegankelijkheid en te weinig groen.

 Het ontwerp van de diverse straten werd aan een 30- tal geïnteresseerden gepresenteerd op 31 januari 2019. De bewoners konden zich zeer goed vinden in de ideeën die werden gepresenteerd.  Cicom&Copier werken nu verder aan de uitwerking tot technische tekeningen en uitvoeringscontracten.      

huizen1-385x305

Middels een fotobewerking werden de nieuwe profielen gepresenteerd waarin nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de ‘bui van de toekomst’.