boerenstuw

Noord-Limburg, 5 augustus 2022. Het is een hele mooie zonnige zomer! Bijna dagelijks lopen de temperaturen op tot boven de 25 graden. Helaas regent het maar zo zelden dat onze watervoorraad te laag is. Het besproeien van de gewassen mag al bijna niet meer en als dit zo door gaat valt er straks weinig meer te oogsten. 

Al jaren weten we dat de klimaatverandering langere perioden van droogte veroorzaakt. Daarnaast zijn er kortere perioden met hevige regenval, hetgeen af en toe voor wateroverlast zorgt. De waterbeherende instanties in limburg bedachten al enkele jaren geleden dat het goed zou zijn als we op de hogere en drogere gronden stuwen in de greppels zouden gaan plaatsen. C2 Engineers is actief met het zoeken naar de beste locaties voor deze stuwen.

De meeste greppels staan nu droog, daarom wordt regelmatig, met behulp van een eenvoudige sateliet-gestuurde meetstok, de hoogte van de slootbodem gecontroleerd om te bepalen wat de stroomrichting van het regenwater is. Dit is nodig om straks de stuwen op de goede wijze aan te brengen. Heerlijk buitenwerk en fijn om te kunnen meehelpen aan het voorkomen van verdroging!

Voor vragen op het gebied van klimaatadaptie, toe te passen maatregelen of tips en suggesties, neem contact op met Tom Nagtegaal, telefoon 06-23478203