sedimentbemonstering1

Utrecht, 16 januari 2020. Cicom & Copier heeft wederom een interessant project van Rijkswaterstaat aangenomen. Het betreft de bodembemonstering van de rivieren de Rijn, de Lek, de IJssel en de Maas. De bodembemonstering van deze rivieren vindt eens in de 10 jaar plaats. Voor het optimaal beheren van de rivieren is het voor Rijkswaterstaat van groot belang de samenstelling van de rivierbodem te monitoren. De informatie die over de rivierbodem wordt verzameld geeft inzicht in de morfologische ontwikkeling van de rivieren in de toekomst.

De monstername wordt uitgevoerd vanaf het werkschip “de Conrad” van Rijkswaterstaat. Met behulp van een “Happer” welke bevestigd is aan een kraan op het dek van de Conrad worden de monsters genomen. Van deze monsters wordt vervolgens de korrelgrootteverdeling bepaald in een lab. Naast de monstername worden op de locatie van de monsters ook onderwaterfoto’s/video’s gemaakt van de rivierbodem met behulp van een onderwatercamera.