voorstellenpersoneel_sashav2

Ede, 6 december 2021.  Ook Sasha heeft Cicom & Copier gevonden om zijn oriënterende stage te doorlopen. Inmiddels is hij volop behulpzaam bij de verschillende werkzaamheden die bij ons ingenieursbureau ter tafel komen. In deze tien weken oriënterende stage vanuit het van Hall instituuut Larenstein kan hij met een aantal werkzaamheden van ons kennismaken. We wensen Sasha een leerzame en leuke resterende stage! 

Wil je ook stagelopen bij Cicom & Copier?  Neem contact op met Tom Nagtegaal, tel. 06-23478203