Cicom & Copier aan de slag langs de Lange Linschoten

Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Gemeente Oudewater, gemeente Montfoort en Landgoed Linschoten kiezen voor Bert Vossebelt

Utrecht, 4 oktober 2018.

Na een ingewikkelde en zeer uitgebreide selectieprocedure, met meerdere zwaargewichten uit de GWW sector, hebben alle partijen er het meeste vertrouwen in wanneer Bert Vossebelt de reconstructie van de Lange Linschoten in de rol van projectleider ter handen gaat nemen.

Al jaren is er een ingewikkeld vraagstuk in de kern van ‘het Groenste Hart’. Daar waar koeien op groene weiden grazen, een boertje op zijn trekker zijn land inspecteert en de wieken van de molen draaien door de altijd waaiende wind, varen steeds meer boten over de  IJssel en de Lange Linschoten en worden de dijkwegen door steeds zwaarder verkeer bereden.  

Wonen en werken, beroep en recreatievaart, natuur en waterbeheer gaan hier lang niet altijd gemakkelijk hand in hand. De dijken naast de boezems zijn niet breed, smalle wegen kronkelen er moeizaam over heen.  Met regelmaat moet worden uitgeweken voor landbouwvoertuigen of vrachtwagens naar en van de paar bedrijven die hier ook nog gevestigd zijn. De hekgolf achter de zware vrachtschepen, maar ook die van de recreatievaart, kalven de oevers van de vaarten af. Soms is deze afkalving alleen onder de waterspiegel aanwezig. Op een enkele plek gaat dit al zover dat de fundering onder de wegen wordt weggeslagen.  

Op vele plekken is de oever voorzien van knotwilgen die met hun wortels de oever lijken vast te houden maar in sommige gevallen blijkt dit een schijnstabiliteit te zijn en vallen deze bomen al met een klein duwtje in het water. Watervleermuis en tal van broedvogels maken gebruik van deze oude wilgenbeplanting. Vele van de voorkomende soorten zijn beschermd en vragen om het behouden van hun habitat.  

De ruimte is beperkt, er moet een goed weg blijven maar er moet ook ruimte voor het water zijn, om de schepen door te kunnen laten varen maar ook om het water te kunnen bergen en geleidelijk te laten doorstromen.

Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken zijn bij het beheer niet alleen bovengenoemde partijen betrokken maar liggen er van oudsher rechten en plichten bij aanwonenden.  

Tijdens de selectieprocedure is er om een plan van aanpak van de beoogde projectleiders gevraagd. De praktische ‘no nonsens’ aanpak als verwoord in de aanpak van Bert overtuigde alle partijen.  De komende periode zal Bert samen met alle partijen tot een gedegen aanpak van de reconstructie van de Lange Linschoten komen.