hessingterreindebilt

De Bilt, 18 mei 2021. Op het voormalige terrein van Hessing in De Bilt worden door bouwmaatschappij Verwelius uit Huizen ca. 130 woningen ontwikkeld. Cicom & Copier verzorgt in opdracht van Verwelius de volledige engineering van dit terrein. Wij maken het rioolontwerp en de infiltratie berekeningen daarnaast verzorgen wij ook alle benodigde vergunningen voor het totale project.

Cicom & Copier maakt vervolgens het bouwrijp en het woonrijp ontwerp incl. besteksomschrijving.

Bijzonder aan dit project is het verleggen van De Grift en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers die grenzen aan de ecologische verbindingszone. Belangrijk aspect van het totale ontwerp is dat het passend is binnen het bestaande landschap en de cultuurhistorische waarde van het gebied.