‘Kleuren en geuren leiden tot betere humeuren “

Reconstructie van de buitenruimte versterkt sociale cohesie.

Ede, 27 september 2018. Veel afval op straat, attributen in het plantsoen die er niet thuishoren, scheefhangende erfafscheidingen, willekeurig gespoten graffiti, een stadium van verloedering van een wijk. Een dergelijk schrikbeeld baart de wijkambtenaar van de gemeente zorgen, deze kent de invloed op het leefgenot en het welbevinden van de bewoners die zich onveilig en angstig voelen. De wijkambtenaar weet dat deze neergaande spiraal vrijwel onomkeerbaar is.

Toch durfde Nikki van Etten, Stedenbouwkundig en landschappelijk vormgeefster met een hart voor omgevingsmanagement, deze uitdaging aan.  Ze maakte daar zelfs haar afstudeeropdracht van !!

Nikki is van huis uit opgegroeid met werkzaamheden in de buitenruimte.  Als dochter van een loon- en aannemingsbedrijf kreeg ze aan de eettafel veel mee van bewonersreacties op de werkzaamheden die haar vader met zijn bedrijf mocht uitvoeren.  Soms hele mooie verhalen van tevreden burgers maar heel vaak ook kritische opmerkingen als ‘de gemeente doet toch waar ze zin in heeft’ of ‘betalen we hier nu belasting voor?’

Nikki wilde voor haar afstudeeropdracht juist dit een keer anders doen.  In tegenstelling tot vele van haar studiegenoten zocht zij haar stage niet binnen het ruimtelijk domein van een gemeente maar vroeg aan de
gemeente Ede of er voor haar een passende opdracht in de buitenruimte mogelijk was met een sociaal tintje.

Mevrouw de Keijzer, projectleider Wijkwerk bij de gemeente Ede, heeft de verantwoording voor vele projecten binnen Ede. In Maandereng treffen we het beginstadium van verloedering aan, hetgeen haar zorgen baarde.  Nikki vond in haar de ideale sparringpartner voor haar afstudeeropdracht. Samen met mevrouw de Keijzer stelde Nikki een plan van aanpak op wat in de periode van februari tot juli is uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak was ook de verdieping van Nikki op de psychologische effecten van de leefomgeving op de bewoners.  Vanuit studies van professors A. Fuller, R., N. Irvine, K., Devine-Wright, P.,
H. Warren, P., & J. Gaston, K. Leerde Nikki de invloed van met name kleurrijke vaste planten op het welbevinden. 
In haar plan voor Maandereng heeft Nikki deze principes tot in het detail toegepast.

Het enthousiasme van Nikki lopende deze afstudeeropdracht nam steeds verder toe waarbij zij ook de effecten van
het samen ontwerpen, samen aanleggen en samen onderhouden erkende en heeft geleerd hoe je dit zou kunnen bewerkstelligen.  De diverse verkenningen bij bewoners gaven haar inzicht in wensen, gedrag en beweegredenen.

Nikki slaagde met vlag en wimpel voor haar afstudeeropdracht. Zij vond al snel een baan bij Cicom & Copier, adviseurs en ingenieurs voor de buitenruimte.  Het bedrijf verzorgt desgewenst naast vormgeving en engineering ook de realisatie van de plannen en zet hoog in op bewonersparticipatie en bewoners gestuurd wijkmanagement.

Op 17 september presenteerde Nikki haar afstudeeropdracht aan de gemeente Ede.  Naast het presenteren van de plannen aan medewerkers van zowel het sociaal domein als het ruimtelijk domein daagde Nikki de gemeente uit om samen met Cicom & Copier de opdracht af te maken.  Zowel in het proces van bewonersparticipatie als met het project resultaat gaan we komen tot een optimalisatie van de sociale cohesie en een visueel aantrekkelijk straatbeeld in Maandereng!