inspectieskunstwerken1

De Bilt, december 2021.  Onze openbare ruimte moet vooral veilig kunnen worden gebruikt. Heel bewust worden daarom de wegen, riolering, speel- en ook de groenvoorzieningen gecontroleerd op veiligheid. Een goede inspectie geeft naast zicht op veiligheid ook informatie om te komen tot een goed onderhoudsplan. In een dergelijk plan wordt de optimale wijze van onderhouden weergegeven.

De laatste jaren zijn de beheerders zich er meer en meer van bewust dat ook civiele kunstwerken inspectie en onderhoud nodig hebben. De levensduur van dergelijke constructies is in het algemeen veel langer dan andere elementen in de buitenruimte, waardoor inspectie en onderhoud vaak op de lange baan wordt geschoven. Veel betonnen kunstwerken zijn in een periode van ongeveer 20 jaren direct na de tweede wereldoorlog aangelegd waarna er nauwelijks meer inspectie en onderhoud heeft plaatsgevonden. Dat wordt nu echt wel tijd!

Cicom & Copier verzorgt vanuit onze afdeling assetmanagement, inspecties en meerjarige onderhoudsadviezen voor dergelijke kunstwerken. Beton, staal en houten constructies lijden onder invloed van het weer d.m.v. corrosie en/of schimmels. Ons team heeft op dit vlak de nodige ervaring en deskundigheid en mocht ook in de kerstvakantie aan het werk. In de gemeente de Bilt zijn tal van bruggen en duikers geïnspecteerd om de toestand te bepalen en op tijd de nodige onderhoudsmaatregelen te kunnen nemen. De komende tijd zal op basis van deze onderhoudsmaatregelen het beleidsplan en meerjarige begroting worden geupdate

De inspecteurs hadden, na enkele kunstwerken grondig te hebben gecontroleerd, koude en vochtige voeten. Goed dat ook de projectmanager en zelfs onze directie af en toe met koffie en een versnapering kwamen kijken.     

Meer weten over inspecties van civiele kunstwerken?  Neem contact op met Henoch Lagerweij (06-25254540), h.lagerweij@cicomcopier.nl