minigolfbaan

Uddel, december 2021.  In het afgelopen najaar heeft Vaarkamp B.V. in samenwerking met Cicom & Copier het ontwerp, de voorbereiding en de realisatie verzorgd voor de aanleg van een adventure golfbaan op vakantiepark Landal Rabbit Hill.

Vaarkamp verzorgde al eerder de aanleg van diverse golfbanen. Door in de voorbereiding Cicom & Copier te betrekken wilde Vaarkamp tot een snellere en efficiëntere uitvoering komen. De kennis van Vaarkamp over de wensen van de klant en de praktische aanleg, in combinatie met de expertise van Cicom & Copier op het gebied van civieltechnische voorbereiding en vormgeving, leidde tot het gewenste resultaat.

Cicom & Copier verzorgde een 15-tal ontwerpen waarbij de verschillende handicaps en hindernissen in de banen zijn verwerkt. De ontwerpen zijn uitgewerkt tot technische tekeningen inclusief details voor de aanleg. Vaarkamp B.V. kon door deze voorbereiding direct, doelmatig en efficiënt aan de slag.

In minder dan vier maanden is de voorbereiding en realisatie uitgevoerd!

Landal Rabbit Hill is erg enthousiast over het resultaat en produceerde een promotiefilm over de aanleg. Wij zijn erg trots op het resultaat en kijken terug op een mooi project.

Meer weten over ontwerp en engineering van de adventure golfbanen?  Neem contact op met Henoch Lagerweij, telefoon 06-25254540