werkzaamhedenengboogerdbuurt

Bunnik, december 2020. In de Engboogerdbuurt in Bunnik wordt op dit moment druk gewerkt aan het vervangen van de riolering en het aanleggen van diverse klimaat adaptieve maatregelen.

CiCom & Copier heeft hiervoor het ontwerp gemaakt. Zo brengen wij waterdoorlatende bestrating in de parkeervakken aan, wordt het hemelwater van de woningen zoveel mogelijk afgekoppeld en aangesloten op de infiltratie riolering.

Ook de wegen worden op de infiltratie riolering aangesloten in combinatie met diverse wadi’s.

In de wijk is ook een vergroeningsslag gemaakt door een deel van de oude bomen te vervangen door nieuwe bomen en beplanting die onderhoudsarm is. Middels uitgebreide burgerparticipatie heeft de wijk gekozen voor beter beloopbare trottoirs en meer groen en een andere indeling van het wegprofiel.