visualisatie-flatklein

Chaam, 4 februari 2019. Het team Visie en Vormgeving van Cicom & Copier begeleidt provincie, gemeente en bewoners in de problematiek van een drukke provinciale weg door de kern van een toeristische plattelandsgemeente.

Wat voor type dorp wil Chaam zijn?

Ruim 200 bewoners waren aanwezig op de informatieavond op 22 januari 2019 waar verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng in ging op het verkeersmodel 2030 en waar Cicom & Copier, in samenwerking met bureau Topia, de diverse bijbehorende plannen presenteerden.

Sommige processen hebben tijd nodig. Zo ook de aanpak van de N639 door de kern van Chaam. Drie jaar geleden vroeg de provincie of Copier mogelijkheden zag om met geringe (groene) ingrepen de overlast van voornamelijk vrachtverkeer door de kern van het dorp te beperken. In een enerverend participatietraject zijn we vandaag de dag zo ver dat zowel provincie als gemeente elkaars problemen begrijpen en dat nagedacht wordt over de aanleg van een randweg. 12.000 voertuigbewegingen per etmaal, waarvan 10 % vrachtverkeer, is te veel voor de beperkte ruimte in de dorpskern!

Daarnaast is er ruimte voor een compromis tot het moment dat de randweg kan worden aangelegd. Dit compromis is verre van ideaal en behelst ingrepen die niet overeenkomen met de gangbare ideeën over een verblijfsgebied, noch die van een doorgaande weg. Echter is nu niets doen en wachten tot het langdurige voorbereidingstraject voor de randweg is afgerond voor de bewoners geen optie. Op termijn, wanneer het aantal voertuigbewegingen gedaald is tot onder de 6000 per etmaal en de randweg is aangelegd, is alles mogelijk en kan het ideale verblijfsgebied worden ontworpen. Want een aantrekkelijk verblijfsgebied, dat is wat Chaam wil zijn! 

Tot die tijd wordt daarom de verblijfskwaliteit al verhoogd door een geraffineerd ontwerp dat de snelheid van het verkeer, en daarmee de overlast, beperkt. De belangrijkste ingrepen zijn een groene slinger die de lange doorzichten beperkt, waarmee minder vanzelfsprekend het gaspedaal wordt ingeduwd. De slinger is bovendien zo ontworpen dat het verkeer Chaam gaat ‘beleven’ door zicht op toeristisch attractieve historische bebouwing te geven, zoals de kerk en het raadhuis. Daarnaast wordt asfalt nu al vervangen door geluid reducerende elementenverharding, dat op termijn gemakkelijk kan worden verlegd overeenkomstig het ideaalplaatje bij minder verkeer. Op verschillende plekken worden nu ook al inrichtingselementen met een knipoog naar verblijf in het dorp Chaam aangebracht. 

De problematiek van Chaam staat niet op zich. Gemeenten binnen dezelfde invloedsfeer van deze provinciale weg als Alphen, Baarle-Nassau/Hertog en ook het Belgische Hoogstraten kampen met vergelijkbare problemen. Maar ook elders in Brabant vinden we vergelijkbare problematiek, bijvoorbeeld Boekel, Zundert, Sint Anthonis en Haps. Meestal wordt de oplossing gevonden in een rondweg, maar in verband met de kosten duurt het lang voordat dit uiteindelijke besluit genomen wordt. Er wordt in zijn algemeenheid heel lang gezocht naar alternatieve oplossingen die slechts zelden gevonden worden. Cicom & Copier heeft inmiddels veel ervaring in het doorlopen van dergelijke trajecten. Meer weten? Bel Tom Nagtegaal, 06-234 78 203.