nieuwsitemgeldermalsen

Geldermalsen, 8 oktober 2020. Ten behoeve van het Meerjaren Plan Gevelisolatie (MJPG) heeft C&C in opdracht van Rijkswaterstaat 43 woningen langs het spoor in de gemeente Geldermalsen akoestisch en bouwtechnisch onderzocht. Het doel van dit project is deze woningen te laten voldoen aan de geluidswetgevingsnormen. Dit doet C&C door de invloed van het verkeerslawaai binnenshuis in kaart te brengen en indien nodig isolatie maatregelen te adviseren om het geluidsniveau te verlagen.

In dit onderzoek worden de woningen bouwtechnisch opgenomen waarna een BOA-berekening (Bouwakoestiek geluidwering gevels) wordt uitgevoerd. De BOA-berekening wordt uitgevoerd om de binnenwaarde (geluidsniveau binnenshuis) in de verblijfruimtes te bepalen. Wanneer blijkt dat een woning een te hoge binnenwaarde heeft komt de woning in aanmerking voor gevelisolatie. C&C stelt een isolatiemaatregelenpakket samen om het geluidsniveau binnenshuis te verlagen. Dit gaat gebruikelijk om maatregelen zoals het aanbrengen van geluidsluwe ventilatiesystemen, zwaarder glas en betere dakisolatie. C&C legt dit maatregelenpakket uiteindelijk voor aan de woningeigenaren.

Inmiddels is C&C voor Rijkswaterstaat als raamcontractant in voorbereiding voor onderzoek en advies van een groot aantal woningen behorend tot het Meerjaren Plan Gevelisolatie.