Enthousiast over het principe van placemaking- Engboogerdbuurt in Bunnik

Bunnik , 18 september 2018, Afgelopen weken hebben bewoners van de Engboogerdbuurt in Bunnik mee kunnen denken over hoe hun wijk er in de toekomst uit moet gaan zien.

Omdat het riool vervangen moet worden, wordt gelijk de kans aangegrepen om de openbare ruimte opnieuw in te richten en klimaat bestendig te maken. Middels het principe van placemaking zijn ontwerpuitgangspunten door de bewoners voor hun wijk bedacht.

Projectleider voor de gemeente Bunnik, Bert Vossebelt van Cicom & Copier, is zeer tevreden over het verloop van de ontwerpsessies met de bewoners en ziet heel veel kansen voorandere projecten om op deze manier de burgers bij herinrichtingsprojecten te betrekken.