Cicom & Copier verzorgen planvorming en engineering van bungalowpark ‘De Steppe’ te Ulicoten

CSP steeds vaker opdrachtgever van Cicom & Copier

Ulicoten, 26 april 2019. In Ulicoten wordt een spiksplinternieuw bungalowpark ontwikkeld. Een ideale plek om te recreëren in het Brabantse Land. Cicom & Copier verzorgt voor het toekomstig bungalowpark de planvoorbereiding voor de buitenruimte. Momenteel zitten we in de fase van engineering. In het bungalowpark komen 71 luxe bungalows. Luxe zonder concessies, maar waarbij wel rekening wordt gehouden met de strenge milieunormen van vandaag. Dit vraagt om een gedegen voorbereiding van de infrastructurele voorzieningen in onder- en bovengrond. Daarnaast is de landschappelijke inpassing, privacy/rust en ruimte in dergelijke ontwikkelingen een belangrijke ontwerp-opgave. Daarmee moet ook in de uitwerking constant rekening worden gehouden.

Voor het plan zijn tal van ruimtelijke procedures doorlopen, heeft burgerparticipatie plaatsgevonden en zijn veel onderzoeken uitgevoerd. Binnenkort zal gestart worden met het kappen van een aantal bomen en diverse natuurcompensatiemaatregelen
(in een later fase o.a. het terugplanten van 265 bomen). Daarna zal snel de eerste infra worden aangelegd.  

Voor vragen over de inrichting van de buitenruimte bij recreatieve ontwikkelingen kunt u terecht bij: 
Tom Nagtegaal  06 - 234 78 203