via15helhoek

Ede, 5 september 2018. Na een intensieve tenderperiode hebben de ingenieursbureaus Boorsma, Cicom & Copier en Sweco van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om het “Technisch Team” te leveren voor het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 en de A15 in Gelderland. De looptijd van de projectopdracht is 5 jaar met een totale opdrachtsom van ca. 2 miljoen euro. De opdracht is verstrekt op basis van de Raamovereenkomst Ingenieursdiensten SO3.

 

Ingenieurs en adviseurs van Boorsma, Cicom & Copier en Sweco vormen samen met Rijkswaterstaat het technisch team voor het project ViA15.

‘Er staan dit team grote en interessante technische uitdagingen te wachten. Denk bijvoorbeeld aan de brug over het Pannerdensch Kanaal die direct ligt naast de geboorde tunnel van de Betuweroute,’ zegt Rob Speldenbrink, directeur van Cicom & Copier, namens de combinatie. ‘Maar ook de verdiepte ligging, de aansluitingen op het bestaande wegennet en het nieuw te bouwen knooppunt De Liemers maken het geheel een omvangrijk en complex project.’

 

Door de combinatie van Boorsma, Cicom & Copier en Sweco ontstaat een interessante mix van kleinere en flexibele partijen met een groot netwerk van zelfstandigen én een partij met een grote capaciteit en brede technische kennis in huis. ‘Hierdoor vullen we elkaar uitstekend aan,’ zegt Rob Speldenbrink.

’Onze samenwerking heeft zich al op kleine schaal bewezen en we krijgen nu de kans om met dit project op grote schaal een mooie bijdrage te leveren aan een betere bereikbaarheid en doorstroming in de regio.’

 

Het Rijk en de provincie Gelderland gaan de komende jaren de snelweg A15 vanaf knooppunt Valburg, twaalf kilometer verlengen en aansluiten op de A12 ter hoogte van Zevenaar.

Hierdoor ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet verbetert, samen met de aansluiting en verbreding van de A12, ook de regionale doorstroming. Weggebruikers reizen straks sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek wat ook ten goede komt aan een economisch vitale regio. Het verkeer kan naar verwachting in de periode 2022-2024 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.