campusplein

Leiden, 20 december 2019. Kort voor het kerstreces heeft Cicom & Copier deze opdracht mogen ontvangen.  De  aanbesteding op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding werd glansrijk gewonnen. Zowel op prijs, plan van aanpak en presentatie scoorde Cicom & Copier het hoogste. 

Over het onderdeel kwaliteit schreef de aanbestedende dienst: 

'Uw wist in zowel het onderdeel 'aanpak en risico's'  als ' presentatie en interview'  te onderscheiden door op diverse elementen uit het ontwerp meer in detail in te gaan en daarbij te schetsen hoe u in de praktijk met dergelijke ontwerpvraagstukken omgaat. U durft daarbij kritsch te zijn naar de landschapsarchitect, maar blijft tegelijk wel meedenken in haalbare oplossingen, passend bij de wensen van de architect.'

Wij hebben veel zin om in 2020 met deze opdracht aan de slag te gaan en samen met West8 en de Universiteit van Leiden de optimale buitenruimte op deze belangrijke plek te creëren !