sluizencomplex

IJmuiden, 11 november 2021.  Het jaarlijkse Cicom & Copier overleg, waarbij we met alle medewerkers de stand van zaken van C&C en haar projecten delen, is dit jaar gehouden op een projectlocatie. Wij bezochten het Noordzeekanaal ter hoogte van de zeesluizen in IJmuiden. Het overleg werd gehouden in het informatiecentrum ‘Ship’  waar aansluitend een presentatie van onze werkzaamheden werd gegeven. Twee medewerkers van Cicom & Copier zijn hier werkzaam voor Van Doorn Buitenruimte, die gezamenlijk met SPIE het prestatiecontract Noordzeekanaal uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat. 

De werkzaamheden van onze medewerkers zijn enorm variërend. Dit komt vooral door de grote verscheidenheid in de scope en de daarbij behorende meldingen en afwijkingen. Zo houden ze zich bezig met het op diepte houden van sluiskolken, het maaien van bermen en oevers en onderhouden van grote en kleine steigers. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan meldingen, bijvoorbeeld het ruimen van een opvallend aantal dode vissen of ‘een zeehond of het herstel van een aanvaarschade van een steiger.

Het contract is er op gericht dat het areaal veilig en betrouwbaar blijft en de vaarweg inclusief de sluizencomplexen en havens zo goed als mogelijk kan blijven functioneren.   

Na de presentatie hebben we een spectaculaire rondvaart rond en door het sluizencomplex gemaakt. De dag is afgesloten met een hapje en een drankje in Wijk aan Zee. Hier heerst een opvallende ‘Oase van Rust’ op zo een korte afstand van dit imposante sluizencomplex en de naastgelegen hoogovens.

Meer weten over assetmanagement of over onze werkzaamheden voor het Noordzeekanaal? 

Neem dan contact op met  Jan Dijkstra ( 06-22208746), j.dijkstra@cicomcopier.nl