Landelijk gebied

Het landelijk gebied vandaag de dag betekent meer aandacht voor de natuur.

Natuur is essentieel voor plant en dier. Maar ook voor de economie en ons welzijn. Grote, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan, geven een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna.

Voor duurzame natuurontwikkeling is het een voorwaarde dat natuur en economie zich in harmonie ontwikkelen. Hoe meer functionaliteiten een natuurgebied in zich heeft, des te groter wordt haar toegevoegde waarde voor de maatschappij.

Hoe kunnen natuurwaarden, landschappelijke kwaliteiten, recreatieve, educatieve en andere maatschappelijke functionaliteiten geïntegreerd worden?

C2 Engineers is uw partner voor ondersteuning in goed programma- en projectmanagement. Wij beheren de risico’s en het budget. Actief stimulerend brengen wij uw visie in woord en beeld, verzorgen inspraak- en participatietrajecten en adviseren u in elk stadium van het project, met slimme keuzes in marktbenadering en aanbestedingsstrategie en vooral ook met aandacht voor het toekomstig beheer en de exploitatiemogelijkheden.