iso9001certificiering

Wij zeggen wat we doen en doen wat wij zeggen!  

Onze werkwijze is opgetekend in ons kwalteit&milieu-handboek wat is geauditeerd voor de NEN - ISO 9001:2015.  Elke medewerker wordt bij indienstreding bekend gesteld met ons kwaliteitssysteem. Op diverse momenten in het jaar worden er audits gehouden om te kijken of we wel conform de beschreven werkwijze blijven werken.  Of dat er een verbetering aan het kwaliteitssysteem kan worden doorgevoerd.

Met regelmaat worden er ook verbeterpunten aangedragen die leiden tot aanpassingen van het kwaliteitssysteem. Wij streven er naar onze aanpak  'up to date' te houden conform de plan-do-check-act methode.