Cicom & Copier ondersteunt Van Doorn bij veilig en duurzaam beheer van het Noordzeekanaal

Sinds 1 oktober 2018 is onze collega Jeroen van Doorn in samenwerking voor Van Doorn, Geldermalsen, actief op het prestatiecontract Noordzeekanaal van Rijkswaterstaat. Als technische man houdt hij zich bezig met het plannen en voorbereiden van onder meer het vaste groenonderhoud, het onderhoud aan de kunstwerken als steigers, remmingwerken en onderhoud aan verhardingen.

Opdracht is de toestand van het areaal te monitoren en te onderhouden met de focus het areaal duurzaam, veilig en betrouwbaar te houden. Het areaal omvat het gehele Noordzeekanaal vanaf het Buiten IJ tot aan de havenhoofden in IJmuiden. Ook de dijk en haven van het eiland Marken vallen binnen de onderhoudsscope.

Van Doorn werkt op dit contract als partner van SPIE, waarbij Cicom & Copier met de inzet van Jeroen het vaste onderhoud voor Van Doorn voorbereidt. Jeroen zal daarbij uiteraard gebruik gaan maken van alle expertise die binnen Cicom & Copier aanwezig is.

img_0144
3 foto's