Bos- en natuurgebieden

Net als in het landelijke gebied is in de bosgebieden van tegenwoordig vooral veel aandacht voor de natuur. In de regel betekent dit dat er gestreefd wordt naar meer diversiteit of bescherming van bepaalde soorten.

Om bosgebieden duurzaam natuurgericht te kunnen beheren wordt veelal aansluiting gezocht bij recreatief medegebruik. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten en zijn er financiële middelen voor verdere ontwikkelingen beschikbaar.

C2 Engineers is actief bij zowel natuurbouwprojecten als recreatieve inpassingen, de aanleg van recreatieve routes of opwaardering van cultureel erfgoed.