mvo2

C2 Engineers wil op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Dit betekent dat wij bij al onze bedrijfactiviteiten naar een balans zoeken in de milieu , sociale en economische gevolgen van onze activiteiten. 

Wij hebben aandacht voor het milieu en onze wereld. Een wereld waar we zuinig op willen zijn en die we graag zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generatie. Om hiervoor 'de goede dingen' te blijven doen en de aandacht vast te houden,  maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder,  een systeem dat met behulp van het streven naar de reductie van Co2 -uitstoot een indruk geeft van de gevolgen van onze activiteiten ten aanzien van het milieu en daarmee het voortbestaan van onze wereld.  We zijn er mee bezig ons kwaliteit&milieu-systeem ISO14001 te laten certificeren. De eerste stap hiervoor is gezet en dat geeft vertrouwen voor de uiteindelijke certificering begin september.

Wij hebben aandacht voor menswaardige omstandigheden. Iedereen heeft recht op werk en gelijke arbeidskansen. In onze directe omgeving dragen wij hieraan bij door als 'erkend leerbedrijf' actief betrokken te zijn bij de opleiding van mensen, in de vorm van stage- en afstudeerplekken, en door gastlessen te verzorgen op de diverse onderwijscentrum. Daarnaast zijn wij alert bij de aanname van personeel op het bieden van mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Uiteraard willen wij een financieel goed en gezond bedrijf zijn. Een bedrijf waar de klanten op kunnen vertrouwen. Dit betekent dat de klant weet dat hij uniformiteit en continuïteit in de aanpak mag verwachten. Onze werkwijze  is daarom opgetekend in ons kwaliteit&milieu- handboek. Het beschreven kwaliteitssysteem is ISO- 9001-2015 gecertificeerd.