co2prestatieladderkiwa1626348003

Wij willen deze wereld goed achterlaten voor de volgende generaties. 

C2 Engineers werkt aan de 'optimale' buitenruimte.  Ontwerpen en uitwerkingen waar ook de volgende generaties van kunnen genieten. Wij willen dat ook onze werkzaamheden zo min mogelijke nadelige invloeden op het milieu uitoefenen. Hiervoor hebben wij een plan van aanpak opgesteld.

In het energiemanagementactieplan is opgetekend hoe wij onze energiebehoefte monitoren, opvolgen en continu verbeteren volgens de plan-do-check-act-strategie.  

Wij meten met regelmaat onze CO2 uitstoot aan de hand van onze werkwijze en productiemiddelen wat resulteert in een C02 footprint  We streven er naar deze uitstoot zo min mogelijk te laten zijn. 

Ook proberen wij de andere deelnemers in de keten te activeren de C02 uitstoot te beperken. Wij hebben onze CO2 prestatie laten controleren en certificeren op basis van de CO2 prestatieladder door certificeringsinstantie KIWA 

Om alle betrokkenen zo goed als mogelijk op de hoogte te stellen van de doelstellingen, de voortgang, en de verwachtingen die wij naar elkaar hebben is een uitgebreid communicatieplan opgesteld.   

Wij volgen de richtlijnen en adviezen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Voor meer Informatie over onze CO2 prestatieladder kunt u on bereiken op het volgende nummer: 0318-253500.

Footprint 2020

Footprint 2021 Q1+Q2

Footprint 2021

Co2 voortgangsrapportage 2021 Cicom&Copier 

Footprint 2022 Q1+Q2

Footprint 2022 Q3+Q4

Footprint 2022

CO2 voortgangsrapportage 2022 C2 Engineers